สายด่วน 098-6704576, 087-895 6696
 

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ทัวร์เกาะพีพี ทัวร์สระมรกต ล่องแม่น้ำกระบี่ | ทัวร์กระบี่ เที่ยวระบี่ โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยวกระบี่

ทัวร์กระบี่ เที่ยวกระบี่ โปรแกรมทัวร์กระบี่ ท่องเที่ยวกระบี่

ทัวร์ทะเลกระบี่

  ทัวร์กระบี่ ทัวร์ทะเล 1 วัน 
   :: ทัวร์รอบเมืองกระบี่ CityTour
   :: ทัวร์เกาะห้อง-ท่องทะเลใน
   :: ทัวร์หมู่เกาะพีพี-อ่าวมาหยา
   :: ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก
   :: น้ำตกร้อน เดินป่าสระมรกต
   :: ทัวร์นั่งช้างชมธรรมชาติ
   แพคเกจทัวร์กระบี่
   :: แพคเกจทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน
   :: แพคเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
   :: แพคเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ทะเลพังงา

  ทัวร์พังงา ทัวร์ทะเล 1 วัน
   :: ทัวร์เกาะสิมิลัน (สปีดโบ๊ท)
   :: ทัวร์เกาะตาชัย (สปีดโบ๊ท)
   :: ทัวร์อ่าวพังงา-ปันหยี (เรือหางยาว)

ทัวร์ทะเลสตูล

   แพ็คเกจทัวร์สตูล
   :: ตะรุเตา หลีเป๊ะ หินงาม 1 วัน
   :: ตะรุเตา หลีเป๊ะ หินงาม 2 วัน 1 คืน
   :: ตะรุเตา หลีเป๊ะ หินงาม 3 วัน 2 คืน
 
 
 
 

    แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน
    ทัวร์เกาะพีพี ล่องแม่น้ำกระบี่
    ทัวร์สระมรกตน้ำตกร้อน

แพ็คเกจรวม : ที่พัก 3 คืน + อาหาร 6 มื้อ + ทัวร์เกาะพีพี + ทัวร์สระมรกตน้ำตกร้อน + ล่องแม่น้ำกระบี่ + รถรับส่ง สนามบิน

      รายละเอียดแพ็คเกจ การเดินทาง

วันแรก

บริการรับท่าน รับจากสนามบิน หรือ บขส. กระบี่

วันที่สอง

08.30 น. รับประทานอาหารเช้า รถรับจากโรงแรม เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่ท่านเลือก
08.30 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะพีพีใช้เวลาประมาณ 45 นาที
09.30 น. เที่ยวรอบเกาะพีพีเล นำท่านเที่ยวชม

อ่าวมาหยา ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง เดอะบีช สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง หรือจะเลือกถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
อ่าวโละซามะ ดำน้ำดูปะการังชมปลาตัวโตปะการังและดอกไม้ทะเล
อ่าวปิเละ ชมทะเลใน น้ำทะเลสีเขียวมรตที่โอบล้อมด้วยภูเขาหินสูงชัน
ถ้ำไวกิ้ง ที่เก็บรังนกนางแอ่น

12.00 น. นำท่านขึ้นเกาะพีพีดอนจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเกาะพีพี พัรับประทานอาหารแบบแซทโต๊ะ หลังอาหารท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย
14.00 น. นำท่านขึ้นเรือเร็วนำท่านสู่อ่าว รันตี หรือ หินกลาง (ขึ้นกับสภาพอากาศ)จุดดำน้ำที่มีปะการังมากและฝูงปลายสวยงาม
15.oo น. นำท่านสู่เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุด ฉายา ดงปะการังแสนไร่ พักผ่านและเล่นน้ำ เดินทางกลับสู่ท่าเรือ
17.00 น. เดินทางกลับ สู่โรงแรม

วันที่สาม

07.50 น. - 08.30 น. รถรับนักท่องเที่ยวที่พักในเขตหาดคลองม่วง หาดอ่าวนาง หาดนพรัตน์ธารา
09.00 น. รถรับนักท่องเที่ยวที่พักในเขตเมืองกระบี่ รถรับคณะจากโรงแรมที่พัก เดินทางสู่ อำเภอคล่องท่อม
09.45 น. นำท่านสู่น้ำตกร้อน สายน้ำแร่ธรรมชาติที่เกิดจากตาน้ำใต้พิภพ ไหลผ่านลำธารและตกลงมาเป็นชั้นน้ำตกหินปูนเล็ก ๆ ที่น้ำนั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ ซึ่งที่นั้นเปรียบได้กับ สปาแห่งธรรมชาติ จากนั้น ชมสาธิตการกรีดยางพารา
12.00 น. ทานอาหารเที่ยงแบบปิกนิก
12.30 น. นำท่านเดินสู่ เขตรักษาพันธ์สัตย์ป่า เขาปะ – บางคราม นำท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทยและเป็นป่าแห่งเดียวของโลกที่ค้นพบนกแต้วแร้วท้องดำ เพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ สระมรกต สระน้ำสวยใสกลางป่าใหญ่ ต้นกำเนิดจากตาน้ำใต้ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้วตกตะกอน จึงทำให้มองเป็นสีเขียวมรกต สนุกสนานกับการเล่นน้ำ
14.30 น. นมัสการพระอาจารย์จำเนียรและกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่มีพระพักต์สวยที่สุดในภาคใต้ วัดถ้ำเสือ
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก โดยสวัสดิภาพ

วันที่สี่

นั่งเรือชมถ้ำเขาขนาบน้ำ+อาหาร 1 เซ็ต
07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
12.00 น เช็คเอ้าท์ออกจากห้องพัก
รับจากโรงแรมที่พัก สนุกนานกับการล่องเรือแม่น้ำกระบี่-เยี่ยมชมถ้ำเขาขนาบน้ำ-ความอุดมสมบูรณ์ ของป่าโกงกาง และ รับประทานอาหาร ณ กระชังปลา (1 ชั่วโมง)
แวะถ่ายรูปที่ลานปูดำ ซื้อของฝาก ส่งสนามบินกระบี่เดินทางกลับ พร้อมเก็บภาพอันประทับใจดีๆ กลับไป

Low Season 01 พ ค - 31 ต ค

โรงแรม ราคาผู้ใหญ่
(พักคู่)
ราคาผู้ใหญ่
(นอนเตียงเสริม)
ราคาเด็ก
(นอนเตียงเสริม)
ราคาผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
         
ไวท์แซนด์ฮาลาล กระบี่ (คลองม่วง) 
6,600 4,700 4,000  
         
อ่าวนางบุรีรีสอร์ท
6,400 5,200 4,500  
         
บิดะดารีรีสอร์ท(อ่าวนาง) 
5,800 5,200 4,500  
         
โรงแรมออเร้นซิตี้(อ่าวนาง) 
       
         
โรงแรมเทอติส (อ่าวนาง)
6,100 5,500 4,800  
         
โรงแรมเพชรไพลิน(เมือง)
       
         
อัญญาวีบ้านอ่าวนาง 
6,100 6,100 5,400  
         
อ่าวนางปริ้นวิลล์ 
6,900 6,700 5,700  
         
อัญญาวีอ่าวนางเบย์
6,300 6,300 5,600  
         
อ่าวนางออคิด
6,400 6,400 5,700  
         

High Season >> 1 พ.ย. - 15 ธ.ค. และ 21 มค - 30 เม ย

โรงแรม ราคาผู้ใหญ่
(พักคู่)
ราคาผู้ใหญ่
(นอนเตียงเสริม)
ราคาเด็ก
(นอนเตียงเสริม)
ราคาผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
         
เดอะอิลิเม้นรีสอร์ท(คลองม่วง) 
8,800   5,950  
         
อ่าวนางบุรีรีสอร์ท
7,200   5,200  
         
บิดะดารีรีสอร์ท(อ่าวนาง) 
5,650   4,400  
         
โรงแรมออเร้นซิตี้(อ่าวนาง) 
0   0  
         
โรงแรมเทอติส (อ่าวนาง)
0   0  
         
โรงแรมเพชรไพลิน(เมือง)
5,800   3,100  
         
อัญญาวีบ้านอ่าวนาง 
6,150   5,300  
         
อ่าวนางปริ้นวิลล์ 
8,250   5,000  
         
อัญญาวีอ่าวนางเบย์
6,450   5,300  
         
อ่าวนางออคิด
7,200   5,350  
         

Peak Season >> 16 ธ.ค. - 20 ม.ค.

โรงแรม ราคาผู้ใหญ่
(พักคู่)
ราคาผู้ใหญ่
(นอนเตียงเสริม)
ราคาเด็ก
(นอนเตียงเสริม)
ราคาผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
         
เดอะอิลิเม้นรีสอร์ท(คลองม่วง) 
10,300   5,950  
         
อ่าวนางบุรีรีสอร์ท
8,700   5,200  
         
บิดะดารีรีสอร์ท(อ่าวนาง) 
6,050   4,450  
         
โรงแรมออเร้นซิตี้(อ่าวนาง) 
0   0  
         
โรงแรมเทอติส (อ่าวนาง)
0   0  
         
โรงแรมเพชรไพลิน(เมือง)
-   -  
         
อัญญาวีบ้านอ่าวนาง 
7,350   5,300  
         
อ่าวนางปริ้นวิลล์ 
9,000   5,350  
         
อัญญาวีอ่าวนางเบย์
7,950   5,300  
         
อ่าวนางออคิด
8,400   5,350  
         

- รถรับ - ส่ง ตามรายการ
- ผลไม้ , เค้กกระบี่
- ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
- อาหารกลางวันแบบปิกนิค
- มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
- น้ำดื่ม , น้ำแข็ง

******* หมายเหตุ *******
- เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน
- โปรแกรมอาจเปลี่ยน / สลับสถานที่ ไปตามสภาพอากาศและดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ประจำเรือ
- เวลารับ
ในเมือง รับ 08.00 น. 
ในอ่าวนาง รับ 08.30 น.
ทับแขก รับ 08.30 น. 
คลองม่วง รับ 08.00 น.

-----------------------------------------------------------------------------------
1. ติดต่อสอบถาม จองทางโทรศัพท์ ได้ที่ 098-6704576 หรือ 075-810318

2. ติอต่อสอบทางอีเมล์ ได้ที่ info@stnkrabi.com

----------------------------------------------------------------------------------

1. เมื่อถูกใจแพ็คเก็จหรือโปรแกรมทัวร์ให้โทรจองกับเราก่อน เพื่อเช็คว่าว่างรึเปล่าขั้นต่อไป ก็โอนเงินเข้าบัญชี โดยโอนเงินเต็มจำนวน

ชื่อบัญชี หจ.สเต็ป นิว 2015
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอ่าวนาง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 787-010564-5
2. เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว Faxใบมาที่ 075-810318 หรือโทรแจ้งทางโทรศัพท์ 098-6704576 หรือ 075-810318

3. เมื่อทางเราได้รับรายละเอียดเรียบร้อยเราจะทำจองทัวร์และส่ง ใบยืนยันการจอง (Voucher) ซึ่งจะมีรายละเอียดข้อมูลการมัดจำ รวมทั้งรายละเอียดการจองไปให้ทางอีเมล์ หรือ ทาง SMS คลิ้กดูรายละเอียดการจองเพิ่มเติมได้ที่นี่

------------------------------------------------------------------------------------

<แพคเกจทัวร์กระบี่ โปรแกรมใหม่ล่าสุด>