สายด่วน 098-6704576, 087-895 6696 เช่าเรือ กระบี่

เหมาเรือ สปีดโบ๊ท กระบี่ เช่าเรือสปีดโบ๊ทกระบี่ เช่าเหมาลำเรือ สปีดโบ๊ท Speed Boat กระบี่ | เรือสปีดโบ๊ท คุณภาพ ปลอดภัย

เรือสปีดโบ๊ทเช่า เช่าเรือ กระบี่ เหมาเรือ สปีดโบ๊ท กระบี่รถรับส่งสนามบิน รถบัสให้เช่า รถเช่ากระบี่ เหมารถตู้ รถแท็กซี่ เรือเช่าเหมาลำ สปีดโบ๊ท เรือหางยาวเช่าเหมาลำ

เรือสปีดโบ๊ท Speed Boat ขนาด 1 เครื่องยนต์ จุผู้โดยสารไม่เกิน 10 ที่นั่ง

เส้นทาง( เหมาเรือ สปีดโบ๊ท กระบี่ )
ราคา
หมายเหตุ
เกาะปอดะ เกาะไก่ ถ้ำพระนาง ทะเลแหวก
8,000
ครึ่งวัน
หมู่เกาะห้อง เกาะผักเบี้ย เกาะเหลาดาหลิง
12,000
เต็มวัน
หมู่เกาะปอดะ หมู่เกาะห้อง
15,000
เต็มวัน
ล่องอ่าวพังงา
14,000
เต็มวัน
หมู่เกาะปอดะ ทเลแหวก เกาะไผ่
10,000
เต็มวัน
ราคานี้รวม ค่าน้ำมัน กับตันและลูกเรือ เสื้อชูชีพ หน้ากากดำน้ำ น้ำดื่มน้ำแข็ง ประกันภัยทางทะเล
ราคาไม่รวม ไกด์ อาหารและผลไม้ ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานและรถรับส่ง เช่าเรือ กระบี่

เรือสปีดโบ๊ท Speed Boat ขนาด 2 เครื่องยนต์ จุผู้โดยสารไม่เกิน 22 ที่นั่ง

เส้นทาง (เหมาเรือ สปีดโบ๊ท กระบี่ )
ราคา
หมายเหตุ
ทัวร์หมู่เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล เกาะไผ่ อ่าวมาหยา
18,500
เต็มวัน
เกาะปอดะ เกาะไก่ ถ้ำพระนาง ทะเลแหวก
13,000
เต็มวัน
ทัวร์หมู่เกาะพีพี เกาะปอดะ ทะเลแหวก
21,000
เต็มวัน
หมู่เกาะห้อง เกาะผักเบี้ย เกาะเหลาดาหลิง
15,000
เต็มวัน
หมู่เกาะปอดะ หมู่เกาะห้อง
18,000
เต็มวัน
ล่องอ่าวพังงา
22,000
เต็มวัน
ราคานี้รวม ค่าน้ำมัน กับตันและลูกเรือ เสื้อชูชีพ หน้ากากดำน้ำ น้ำดื่มน้ำแข็ง ประกันภัยทางทะเล
ราคาไม่รวม ไกด์ อาหารและผลไม้ ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานและรถรับส่ง เช่าเรือ กระบี่

เรือสปีดโบ๊ท Speed Boat ขนาด 3 เครื่องยนต์ จุผู้โดยสารไม่เกิน 35 ที่นั่ง

เส้นทาง ( เหมาเรือ สปีดโบ๊ท กระบี่ )
ราคา
หมายเหตุ
ทัวร์หมู่เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล เกาะไผ่ อ่าวมาหยา
28,000
เต็มวัน
เกาะปอดะ เกาะไก่ ถ้ำพระนาง ทะเลแหวก
18,000
ครึ่งวัน
ทัวร์หมู่เกาะพีพี เกาะปอดะ ทะเลแหวก
30,000
เต็มวัน
หมู่เกาะห้อง เกาะผักเบี้ย เกาะเหลาดาหลิง
26,000
เต็มวัน
หมู่เกาะปอดะ หมู่เกาะห้อง
28,000
เต็มวัน
ล่องอ่าวพังงา
28,000
เต็มวัน
ราคานี้รวม ค่าน้ำมัน กับตันและลูกเรือ เสื้อชูชีพ หน้ากากดำน้ำ น้ำดื่มน้ำแข็ง ประกันภัยทางทะเล
ราคาไม่รวม ไกด์ อาหารและผลไม้ ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานและรถรับส่ง เช่าเรือ กระบี่

เรือสปีดโบ๊ท Speed Boat ขนาด 3 เครื่องยนต์ จุผู้โดยสารไม่เกิน 45 ที่นั่ง

เส้นทาง ( เหมาเรือ สปีดโบ๊ท กระบี่ )
ราคา
หมายเหตุ
ทัวร์หมู่เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล เกาะไผ่ อ่าวมาหยา
34,000
เต็มวัน
เกาะปอดะ เกาะไก่ ถ้ำพระนาง ทะเลแหวก
22,000
เต็มวัน
ทัวร์หมู่เกาะพีพี เกาะปอดะ ทะเลแหวก
35,000
เต็มวัน
หมู่เกาะห้อง เกาะผักเบี้ย เกาะเหลาดาหลิง
29,000
เต็มวัน
หมู่เกาะปอดะ หมู่เกาะห้อง
34,000
เต็มวัน
ล่องอ่าวพังงา
36,000
เต็มวัน

เรือสปีดโบ๊ท Speed Boat ขนาด 5 เครื่องยนต์ จุผู้โดยสารไม่เกิน 90 ที่นั่ง

เส้นทาง (เหมาเรือ สปีดโบ๊ท กระบี่ )
ราคา
หมายเหตุ
ทัวร์หมู่เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล เกาะไผ่ อ่าวมาหยา
65,000
เต็มวัน
เกาะปอดะ เกาะไก่ ถ้ำพระนาง ทะเลแหวก
47,000
เต็มวัน
ทัวร์หมู่เกาะพีพี เกาะปอดะ ทะเลแหวก
68,000
เต็มวัน
หมู่เกาะห้อง เกาะผักเบี้ย เกาะเหลาดาหลิง
57,000
เต็มวัน
หมู่เกาะปอดะ หมู่เกาะห้อง
60,000
เต็มวัน
ล่องอ่าวพังงา
68,000
เต็มวัน
ราคานี้รวม ค่าน้ำมัน กับตันและลูกเรือ เสื้อชูชีพ หน้ากากดำน้ำ น้ำดื่มน้ำแข็ง ประกันภัยทางทะเล
ราคาไม่รวม ไกด์ อาหารและผลไม้ ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานและรถรับส่ง เช่าเรือ กระบี่


* หมายเหตุ

- โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคาเช่าเหมาเรือเร็ว