สายด่วน 098-6704576, 087-895 6696
 

บริษัททัวร์กระบี่ เที่ยวกระบี่ โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยวกระบี่

  stnkrabi.com บริษัททัวร์กระบี่ เป็นบริษัทท่องเที่ยว ดำเนินธุรกิจโดยคนในท้องถิ่นที่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ชื่นชมกระบี่ อย่างแท้จริงเราบริการลูกค้าด้วยความประทับใจเราสัญญาว่าจะรักษาบริการของเราได้ดียิ่งขึ้น เพราะคุณคือครอบครัวของเรา

  ใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 33/06671 ใบทะเบียนพาณิชย์ เลขที่: 0813558000148

    

   ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

   Stnkrabi.com ได้ให้ความใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของลูกค้าทุกท่านเราได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมธรรม์เลขที่ 0222455485 ทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง 500,000 บาท กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท