สายด่วน 098-6704576, 087-895 6696
 

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ทัวร์เกาะพีพี | ทัวร์กระบี่ เที่ยวระบี่ โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยวกระบี่

ทัวร์กระบี่ เที่ยวกระบี่ โปรแกรมทัวร์กระบี่ ท่องเที่ยวกระบี่

ทัวร์ทะเลกระบี่

  ทัวร์กระบี่ ทัวร์ทะเล 1 วัน 
   :: ทัวร์รอบเมืองกระบี่ CityTour
   :: ทัวร์เกาะห้อง-ท่องทะเลใน
   :: ทัวร์หมู่เกาะพีพี-อ่าวมาหยา
   :: ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก
   :: น้ำตกร้อน เดินป่าสระมรกต
   :: ทัวร์นั่งช้างชมธรรมชาติ
   แพคเกจทัวร์กระบี่
   :: แพคเกจทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน
   :: แพคเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
   :: แพคเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ทะเลพังงา

  ทัวร์พังงา ทัวร์ทะเล 1 วัน
   :: ทัวร์เกาะสิมิลัน (สปีดโบ๊ท)
   :: ทัวร์เกาะตาชัย (สปีดโบ๊ท)
   :: ทัวร์อ่าวพังงา-ปันหยี (เรือหางยาว)

ทัวร์ทะเลสตูล

   แพ็คเกจทัวร์สตูล
   :: ตะรุเตา หลีเป๊ะ หินงาม 1 วัน
   :: ตะรุเตา หลีเป๊ะ หินงาม 2 วัน 1 คืน
   :: ตะรุเตา หลีเป๊ะ หินงาม 3 วัน 2 คืน
 
 
 
 

    แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน

      แพ็คเกจรวม : ที่พัก 2 คืน + อาหาร 3 มื้อ + ทัวร์เกาะพีพี + รถรับส่ง สนามบิน
    อยากเที่ยวทะเลต้องมากระบี่ พบกับธรรมชาติที่อัศจรรย์มากมาย กระบี่ยินดีต้อนรับทุกท่านให้มาชื่นชม

      รายละเอียดแพ็คเกจ การเดินทาง

วันแรก

บริการรับท่าน รับจากสนามบิน หรือ บขส. กระบี่

วันที่สอง

08.30 น. รับประทานอาหารเช้า รถรับจากโรงแรม เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่ท่านเลือก

08.30 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะพีพีใช้เวลาประมาณ 45 นาที

09.30 น. เที่ยวรอบเกาะพีพีเล นำท่านเที่ยวชม

อ่าวมาหยา ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง เดอะบีช สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง หรือจะเลือกถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
อ่าวโละซามะ ดำน้ำดูปะการังชมปลาตัวโตปะการังและดอกไม้ทะเล
อ่าวปิเละ ชมทะเลใน น้ำทะเลสีเขียวมรตที่โอบล้อมด้วยภูเขาหินสูงชัน
ถ้ำไวกิ้ง ที่เก็บรังนกนางแอ่น

12.00 น. นำท่านขึ้นเกาะพีพีดอนจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเกาะพีพี พัรับประทานอาหารแบบแซทโต๊ะ หลังอาหารท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

14.00 น. นำท่านขึ้นเรือเร็วนำท่านสู่อ่าว รันตี หรือ หินกลาง (ขึ้นกับสภาพอากาศ)จุดดำน้ำที่มีปะการังมากและฝูงปลายสวยงาม

15.oo น. นำท่านสู่เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุด ฉายา ดงปะการังแสนไร่ พักผ่านและเล่นน้ำ เดินทางกลับสู่ท่าเรือ

17.00 น. เดินทางกลับ สู่โรงแรม

วันที่สาม

พักผ่อนตามอัธยาศัย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
12.00 น. คืนห้อง รถไปรอรับที่หน้าโรงแรมนำส่งสนามบินกระบี่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บภาพอันประทับใจดีๆ กลับไป

Low Season >> 01 พ.ค. - 31 ต.ค. 2016

โรงแรม ราคาผู้ใหญ่
(พักคู่)
ราคาผู้ใหญ่
(นอนเตียงเสริม)
ราคาเด็ก
(นอนเตียงเสริม)
ราคาผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
 
         
เดอะอิลิเม้นรีสอร์ท(คลองม่วง) 
5,100 4,900 3,900 8,700
         
อ่าวนางบุรีรีสอร์ท
3,300 2,900 2,600 5,800
         
บิดะดารีรีสอร์ท(อ่าวนาง) 
3,500 3,300 2,600 5,500
         
โรงแรมออเร้นซิตี้(อ่าวนาง) 
0 0 0 0  
         
โรงแรมเทอติส (อ่าวนาง)
0 0 0 0  
         
โรงแรมเพชรไพลิน(เมือง)
3,400 2,700 2,000 5,300
         
อัญญาวีบ้านอ่าวนาง 
3,200 3,700 3,000 4,900
         
อ่าวนางปริ้นวิลล์ 
3,800 3,800 3,400 5,900
         
อัญญาวีอ่าวนางเบย์
3,500 3,500 3,000 5,100
         
อ่าวนางออคิด
3,500 4,000 3,500 5,500
         

High Season 2015

โรงแรม ราคาผู้ใหญ่
(พักคู่)
ราคาผู้ใหญ่
(นอนเตียงเสริม)
ราคาเด็ก
(นอนเตียงเสริม)
ราคาผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
 
         
เดอะอิลิเม้นรีสอร์ท(คลองม่วง) 
5,900 4,700 4,100 9,500
         
อ่าวนางบุรีรีสอร์ท
4,700 4,500 3,800 7,100
         
บิดะดารีรีสอร์ท(อ่าวนาง) 
3,450 2,800 2,700 5,400
         
โรงแรมออเร้นซิตี้(อ่าวนาง) 
0 0 0 0  
         
โรงแรมเทอติส (อ่าวนาง)
0 0 0 0  
         
โรงแรมเพชรไพลิน(เมือง)
3,800 2,900 2,200 6,100
         
อัญญาวีบ้านอ่าวนาง 
3,900 3,900 3,200 6,300
         
อ่าวนางปริ้นวิลล์ 
5,400 4,100 3,600 9,100
         
อัญญาวีอ่าวนางเบย์
4,200 3,700 3,200 6,700
         
อ่าวนางออคิด
4,700 4,300 3,700 7,700
         

Peak Season 2015 >> 16 ธ.ค. 58 - 20 ม.ค. 59

โรงแรม ราคาผู้ใหญ่
(พักคู่)
ราคาผู้ใหญ่
(นอนเตียงเสริม)
ราคาเด็ก
(นอนเตียงเสริม)
ราคาผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
 
         
เดอะอิลิเม้นรีสอร์ท(คลองม่วง) 
6,900 4,700 4,100 11,500
         
อ่าวนางบุรีรีสอร์ท
5,700 4,500 3,800 9,100
         
บิดะดารีรีสอร์ท(อ่าวนาง) 
3,750 3,200 3,100 6,000
         
โรงแรมออเร้นซิตี้(อ่าวนาง) 
0 0 0 0  
         
โรงแรมเทอติส (อ่าวนาง)
0 0 0 0  
         
โรงแรมเพชรไพลิน(เมือง)
- - - -  
         
อัญญาวีบ้านอ่าวนาง 
4,800 3,900 3,200 7,900
         
อ่าวนางปริ้นวิลล์ 
5,900 4,300 3,800 10,100
         
อัญญาวีอ่าวนางเบย์
5,200 3,700 3,200 8,700
         
อ่าวนางออคิด
5,500 4,200 3,700 9,300
         

- รถรับ - ส่ง ตามรายการ
- ผลไม้ , เค้กกระบี่
- ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
- อาหารกลางวันแบบปิกนิค
- มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
- น้ำดื่ม , น้ำแข็ง

******* หมายเหตุ *******
- เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน
- โปรแกรมอาจเปลี่ยน / สลับสถานที่ ไปตามสภาพอากาศและดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ประจำเรือ
- เวลารับ
ในเมือง รับ 08.00 น. 
ในอ่าวนาง รับ 08.30 น.
ทับแขก รับ 08.30 น. 
คลองม่วง รับ 08.00 น.

-----------------------------------------------------------------------------------
1. ติดต่อสอบถาม จองทางโทรศัพท์ ได้ที่ 098-6704576 หรือ 075-810318

2. ติอต่อสอบทางอีเมล์ ได้ที่ info@stnkrabi.com

----------------------------------------------------------------------------------

1. เมื่อถูกใจแพ็คเก็จหรือโปรแกรมทัวร์ให้โทรจองกับเราก่อน เพื่อเช็คว่าว่างรึเปล่าขั้นต่อไป ก็โอนเงินเข้าบัญชี โดยโอนเงินเต็มจำนวน

ชื่อบัญชี หจ.สเต็ป นิว 2015
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอ่าวนาง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 787-010564-5
2. เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว Faxใบมาที่ 075-810318 หรือโทรแจ้งทางโทรศัพท์ 098-6704576 หรือ 075-810318

3. เมื่อทางเราได้รับรายละเอียดเรียบร้อยเราจะทำจองทัวร์และส่ง ใบยืนยันการจอง (Voucher) ซึ่งจะมีรายละเอียดข้อมูลการมัดจำ รวมทั้งรายละเอียดการจองไปให้ทางอีเมล์ หรือ ทาง SMS คลิ้กดูรายละเอียดการจองเพิ่มเติมได้ที่นี่

------------------------------------------------------------------------------------

<แพคเกจทัวร์กระบี่ โปรแกรมใหม่ล่าสุด>